ФИНАЛ. ГОЛОСОВАНИЕ
На рецензию-16: Роман Орлов
Мем 5 - "Продай собаку - заплати за газ"
КОНКУРС ЗИМНЯЯ МОЗАИКА
Сейчас на сайте 1945 человек
Кто онлайн?
Популярное
Новые авторы
Присоединяйся
twitter
youtube
Зануда

Автор: АП Рецензії
Тема: Свободная тема
Опубликовано: 2020-01-18 02:19:28
Автор не возражает против аналитического разбора и критики в рецензиях.

Лілія Фокс: на рецензію

Лилия Фокс
Посланець

Слово – безмежна, незмірена сила,
слово – знаряддя у наших руках.
Можна словами розправити крила,
можна стріляти по ніжних бруньках.
Слово за словом сплітає реальність –
створює швидко пластичну канву.
Лагідне слово будує моральність,
зморює слово бридке, як павук.

Їду додому з роботи розбита.
Очі печальні, є кілька проблем…
Йду до під'їзду – журба цілковита, –
згасла від війн із «мечем і вогнем».
Ліфт викликаю, чекаю хвилину…
Тут хтось іде. Очевидно, сусід.
Бачимось вперше. Він оком окинув,
швидко зчитав меланхолії слід.
Їдемо мовчки, напруга зростає…
Ось п'ятий поверх, він йде до дверей
та, озирнувшись, мене огортає
поглядом чуйним, неначе сенсей:
– Доброго вечора я вам бажаю!
– Дякую! – зі здивуванням кажу,
й, ніби знайомого, вслід проводжаю…
Ліфт рушив знову – я «світло держу»!

Він посланець, наче з неба для мене,
диво словами створив незбагненне…

* * *

Від АП Рецензії:

Подивіться ритмічну схему, по колонках: перша – № рядка, друга – кількість складів у рядку, третя – власне схема ( наголошений склад тут позначений символом "!", ненаголошений – "-" ), четверта – схема римування (ловить тільки більш-менш точні рими), п'ята – текст з наголосами (для контролю схеми).

01: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .A : Сло́во – безме́жна, незмі́рена си́ла,
02: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . b : сло́во – знаря́ддя у на́ших рука́х.
03: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .A : Мо́жна слова́ми розпра́вити кри́ла,
04: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . b : мо́жна стріля́ти по ні́жних брунька́х.

05: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .C : Сло́во за сло́вом спліта́є реа́льність –
06: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . d : ство́рює шви́дко пласти́чну канву́.
07: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .C : Ла́гідне сло́во буду́є мора́льність,
08: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . e : змо́рює сло́во бридке́, як паву́к.

09: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .F : Ї́ду додо́му з робо́ти розби́та.
10: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . g : О́чі печа́льні, є кі́лька пробле́м…
11: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .F : Йду́ до під'ї́зду – журба́ цілкови́та, –
12: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . g : зга́сла від ві́йн із «мече́м і вогне́м».

13: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .H : Лі́фт виклика́ю, чека́ю хвили́ну…
14: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . .i : Ту́т хтось іде́. Очеви́дно, сусі́д.
15: 11 !-- !-- !-- !- . . . . . J : Ба́чимось впе́рше. Він о́ком оки́нув,
16: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . .i : шви́дко зчита́в меланхо́лії слі́д.

17: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .K : Ї́демо мо́вчки, напру́га зроста́є…
18: 10 !!- !-- !-- ! . . . . . .l : О́сь п'я́тий по́верх, він йде́ до двере́й
19: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .K : та́, озирну́вшись, мене́ огорта́є
20: 10 !-- !-- !-- ! . . . . . .l : по́глядом чу́йним, нена́че сенсе́й:

21: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .M : – До́брого ве́чора я́ вам бажа́ю!
22: 10 !-- --- !-- ! . . . . . d : – Дя́кую! – зі здивува́нням кажу́,
23: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .M : й, ні́би знайо́мого, вслі́д проводжа́ю…
24: 10 !!- !-- !-- ! . . . . . d : Лі́фт ру́шив зно́ву – я «сві́тло держу́»!

25: 11 !-- !!- !-- !- . . . . .N : Ві́н послане́ць, на́че з не́ба для ме́не,
26: 11 !-- !-- !-- !- . . . . .N : ди́во слова́ми створи́в незбагне́нне…


Рецензенти, чекаємо на вас!

История cоздания стихотворения:

Загальні принципи рецензування робіт АП Рецензії наведені на сторінці https://www.stihi.in.ua/avtor.php?author=51914&poem=324601

0
0


Понравилось произведение? Поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях:
Количество читателей: 275

Рецензии

Всего рецензий на это произведение: 2.
Сподобалось, як Лілія попрацювала над ритмом та розміром. Сенс присутній й зрозумілий.
Мені також деякі рядки здалися ніби притягнутими до рими чи щось таке.
Дійсно, павук тут не вписується.
Взагалі, якісна робота!
2020-01-27 10:39:33
Добротно так собі написано, є настрій. є цікаві образи і, що головне. є життя...
Але,
печаль?... сум, смуток, журба. то ж може й очі сумніі, або зажурені очі
"Лагідне слово будує моральність,
зморює слово бридке, як павук." - якось не віриться ні в перше, ні в друге. може тому, що мене павук не зморював, та й я навіть не знаю нікого. з ким таке трапилось, а мораль якщо будується то з більш міцних сенсових матеріалів
"Йду до під'їзду – журба цілковита, –
згасла від війн із «мечем і вогнем»." - знаки поставлені й ніби все зрозуміло. але якщо читати вголос. фонетично заблизько журба і згасла, і вже згасла не до ЛГ відносиш. а до журби, тому все. що далі всупереч сенсу самого вірша
2020-01-20 12:22:16

Оставлять рецензии могут только участники нашего проекта.


Регистрация


Рейтинг произведений


Вход для авторов
Забыли пароль?
В прямом эфире
Марина, настолько забавный стих, что
моё кудахканье к горлу прилипает
как удалось такое сотворить...
чтобы полёт куринный, тут запечатлить
и обувь их не уронить, и сохранить
Марина, дальнейших успехов во всём...
Рецензия от: Виталий Потапов
2020-02-22 14:19:50
Пока глазами выбирали,
То всех ДОСТОЙНЫХ разобрали.)))

Доброго дня Вам, Люся.
Рецензия от: Анатолий Уминский
2020-02-22 14:18:07
Очень интересные мысли, сказано чудесно... Снимаю шляпу... Понравилось!
Рецензия от: Александр Харчик
2020-02-22 14:17:58
На форуме обсуждают
Карл Волох
- Чому ти так бісишся? - питають друзі ось уже рік. - Навіть якщо Зеленський справді такий хибний вибір, як ти твердиш, в українців є пре(...)
Рецензия от: Зрадонька
2020-02-22 13:42:32
Павло Бойко
Україна сьогодні дуже нагадує темні віки середньовіччя. Тоді камінням закидали лікарів та абсолютно здорових людей з іншого селища. Поті(...)
Рецензия от: Зрадонька
2020-02-22 10:08:35
Все авторские права на опубликованные произведения принадлежат их авторам и охраняются законами Украины. Использование и перепечатка произведений возможна только с разрешения их автора. При использовании материалов сайта активная ссылка на stihi.in.ua обязательна.